För vårdpersonal

Velværesjekk

Dette er en serie spørsmål som kan hjelpe deg å holde oversikt over din helse.

Oppfølging

Oppfølgingsundersøkelser gjennomføres hver sjette måned eller, om nødvendig, med hyppigere intervaller.  Pasienten undersøkes for  symptomer, spesielt smerter og vannlatingsproblemer. Området rundt prostata er undersøkes og noen laboratorieundersøkelser gjennomføres. Gjennom den tidsbestemte oppfølgingen, er det viktig for pasienten å vite hvem som skal kontaktes når det er nødvendig. I dag er det kontaktmøter på mange legekontor.