För vårdpersonal

Velværesjekk

Dette er en serie spørsmål som kan hjelpe deg å holde oversikt over din helse.

Tips til pårørende

Å støtte og ta vare på noen som er syk av kreft er krevende, spesielt for den nærmeste omgivelsen. Når et familiemedlem eller en nær venn blir syk, lider hele familien ofte. En ny type ansvar og konstant omsorg gjør hverdagen til en annen og noen ganger svært krevende. Derfor er det viktig å forstå at støtte kan være nødvendig i hverdagen. Nedenfor presenteres noen måter som har vist seg gode og hjelpsomme.

 

Bli med i en støttegruppe

Å få dele dine egne følelser ved å snakke med andre mennesker i en lignende situasjon bidrar vanligvis til å håndtere og behandle situasjonen bedre. En støttegruppe gjør at du føler deg nødvendig og tilbyr et trygt og støttende miljø. Der kan du dele dine egne erfaringer og diskutere utfordringene i rollen, samt positive sider. Gruppen deler ofte praktisk kunnskap. Støttegrupper tilbys vanligvis av nasjonale og lokale kreftforeninger.

 

Kreftforenignen tilbyr pårørendestøtte gjennom flere av sine lokale foreninger.

Klikk her for å finne en forening nær deg.

 

Få kunnskap om sykdommen og behandlingen.

Å få kunnskap om sykdommen og de tilgjengelige behandlingsalternativene fører til en bedre forståelse av sykdommens art. Kunnskap gir også bedre muligheter for å håndtere sykdomsutvikling. Helsepersonell, både leger og sykepleiere, har stor erfaring og kan gi verdifull informasjon og støtte.

 

Det hjelper å prate

Å snakke om sykdommen er en av de viktigste måtene å håndtere situasjonen, både for de relaterte og for den syke. Å dele dine egne bekymringer og frykter med syke, helsepersonell eller dine egne venner, hjelper deg med å leve bedre hver dag.

 

Ta vare på deg selv

Støtte til personen som har kreft, er vanligvis mer effektivt når nærstående også tar bedre vare på seg selv. Som en god venn eller slektning er det bra om du kan opprettholde en positiv holdning og en positiv holdning til situasjonen. Det kan roe og gi kraft til den som er syk.

Pårørende trenger også støtte, noe som lett blir glemt. En kjæres sykdom kan okkupere en stor del av livet, og pårørende kan uten å merke det trekke seg fra sitt sosiale miljø og personlige forhold. Noen kan også føle at hjelpen fra sitt eget sosiale nettverk har vært bra i begynnelsen av sykdommen, men over tid har de følt seg forlatt.

Å motta hjelp fra andre mennesker er ikke alltid lett. Det er vanlig å glemme deg selv og tro at man klarer seg uten hjelp. Kreftbehandlinger er ofte lange og krevende. Det er sannsynlig at pårørende må endre sine egne tidsplaner og ta ansvar for flere oppgaver, som den syke personen ikke nødvendigvis kan gjøre på grunn av sykdommen og behandlingene. Som følge av dette kan pårørende anstrenge seg til det ytterste før de forstår at de ikke lenger kan fortsette. Da er det viktig å innrømme til seg selv og andre i miljøet at du trenger hjelp.