För vårdpersonal

Velværesjekk

Dette er en serie spørsmål som kan hjelpe deg å holde oversikt over din helse.

Påvirkning av sosiale relasjoner

Nærstående

Kreftssykdommer kan i dag behandles vellykket og flere mennesker blir kurert fra sykdommen. Likevel kan sykdom hos et familiemedlem bety en stor forandring, både for familien og for omgivelsene.

Vanskelige og skremmende temaer kommer overraskende nært.

Langvarig sykdom krever mye av alle familiemedlemmer. Gode relasjoner mellom familiemedlemmer som har vært gode og nære, blir ofte enda sterkere. Samtidig med sykdommen finner man ofte en ny nærhet og  livet får en ny betydning. Hver dag ses som en mulighet som man vil dra nytte av.

Slekt og venner er viktige som støtte i tilfriskningen. I vanskelige situasjoner trenger man ikke nødvendigvis ord. Nærvær og nærhet til familiens behov er viktig.


Parforhold

Prostatakreft kan påvirke selvbildet. Behandling av sykdommen påvirker både fysisk og psykisk. Redusert selvtillit er ofte forbundet med sykdommen, og det kan føre til at man ikke vil slippe andre personer nært, enten følelsesmessig eller fysisk. Tiden er den beste medisinen. Å tilpasse seg til den nye livssituasjonen tar tid.

For noen kan det ta flere måneder eller mer.

I mellomtiden kreves det gjensidig tålmodighet og respekt, forståelse, støtte og kjærlighet.

Seksualitet, parforhold og  samliv kan  ofte bli lidende. Det er naturlig at mannens seksuelle lyst reduseres midlertidig. Dette avhenger både av den medisinske behandlingen og på tretthet som den kan forårsake.


Å prate med andre er ofte til stor hjelp – selv for venner og slektninger