För vårdpersonal

Velværesjekk

Dette er en serie spørsmål som kan hjelpe deg å holde oversikt over din helse.

Å snakke om kreft

Å få kreft skaper ofte en krise. Å snakke om sykdommen er et av de viktigste verktøyene for å holde håpet oppe og for å kunne håndtere situasjonen. Samtaler med nærstående og med helsepersonell kan forbedre din velferd og livskvalitet betydelig.

På mange sykehus er det støtte- og samtalegrupper. Å møte andre i lignende situasjoner er ofte givende. Det finnes også en pasientorganisasjon for pasienter med prostatakreft.


Samtaler med helsepersonell.

Flere studier har vist at kommunikasjon mellom helsetjenester og pasient er en viktig del av tilfriskning.

Følgene av en vellykket kommunikasjon kan være:

 • Tilfredshet med behandlingen og opplevelse av at det blir lettere å håndtere situasjonen
 • Personen er bedre knyttet til behandlerne.
 • Forbedret kunnskap om sykdommen og behandlingsalternativer.
 • Økt evne til å forholde seg til endringer som oppstår under sykdommen.

I samtale med helsepersonel er det viktig at du sier i fra hvor mye informasjon du ønsker om sykdommen og behadnlingen.


Samtale med pårørende

Å snakke om kreft med pårørende er en viktig del av tilfriskningen. De fleste har en vilje og behov for  å snakke om sin tilstand  og ofte er det akkurat det som hjelper den syke til å bedre forstå sin situasjon og komme videre i livet. Noen familier er i stand til å dele frykt, sorg og frustrasjon vedrørende sykdommen uten problemer, mens i andre familier blir samtalen begrenset.

Det er godt å kunne snakke så ærlig som mulig, med forståelse av sakens sensitive karakter. Samtalesituasjonen skal være trygg og støttende. Det bør være rom for mange slags følelser, alt fra angst, frykt og sinne til nærhet, håp og kjærlighet.

Tips for samtael med pårørende:

 • Velg noen viktige ting du virkelig vil snakke om med dine pårørende.
 • Vær ærlig om dine egne følelser og be dine pårørende være på samme måte.
 • Gjør ditt beste for å beskrive dine følelser for dine pårørende.
 • Ikke kjenn skyld for å vise følelser.
 • Fortell dine nærstående direkte hva de betyr for deg.
 • Ikke nøl med å fortelle dine pårørende at du er bekymret eller redd for fremtiden.
 • Hvis du angre noe du har gjort, ikke nøl med å snakke om det med dine pårørende.

 

Å snakke med barn.

Det kan føles spesielt vanskelig å snakke med barn om vanskelige og triste ting. Derfor er det en spesiell utfordring å snakke med barn om kreft. Barn forstår vanligvis bedre hvis man bruker et enkelt språk når man snakker om  kreft..

Følgende punkter kan være til nytte når man skal prate med barn:

 • Kontroller din egen uro før du tenker på hvordan du skal formulere deg.
 • Be om hjelp fra helsepersonell, de kan tjene som støtte til samtalen og fortelle deg om sykdommen og behandling slik at et barn forstår.
 • Del informasjon om sykdommen basert på barnets forståelsesnivå og ikke basert på alder. Barns evne til å forstå kan være svært variert. For eksempel kan en 5-åring forstå ting som en annen 10-åring ikke forstår i det hele tatt. Derfor er det viktig med jevne mellomrom å sikre at barnet virkelig forstår hva du snakker om.
 • Forbered deg  på å forklare det om igjen om en stund. Barn kan be deg om å gjenta bestemte ting om igjen. Hvis emnet du skal fortelle om, føles vanskelig for deg, må du kanskje avbryte samtalen. Det er viktig å huske at barn ikke stiller de samme spørsmålene igjen for å irritere, men for bedre å forstå din situasjon. Du bør derfor være rolig og alltid svare likt på spørsmålene.

Det er viktig å huske at samtaler med barn om kreft i seg selv kan medføre at din relasjon til dem styrkes.