För vårdpersonal

Velvære sjekk

Helsesjekken er en serie spørsmål som kan hjelpe deg å holde oversikt over din helse.

Kontakt oss

iCope er laget av Janssen som et hjelpemiddel og støtte for menn diagnostisert med prostatakreft og deres pårørende.

Janssen har vært en innovatør i den nordiske helsetjenestesektor i mer enn 50 år og firmaet finnes i alle de nordiske land. Vårt mål er å hjelpe mennesker til lengre og bedre liv med hjelp av innovative legemiddel til pasienter. Gjennom å fokusere vårt arbeid med å få pasienters stemmer hørt, øke pasienters engasjement i helsetjenestene og styrke deres valgfrihet – vil vi bygge en bedre fremtid for det nordisk helsevesen.

Prostatakreft er et av våre fokusområder i Janssen. Vi arbeider for å kunne tilby mer enn bare innovative medisiner. Vi har som mål å kunne tilby helhetlige løsninger som hjelper pasienter som er berørte av prostatakreft. Som et steg i den retning har vi laget iCope, sammen med pasienter, pasientorganisajoner, leger og sykepleiere.

Vi vil at iCope skal gi støtte ved prostatakreft, både for pasienten og pårørende. iCope ble laget i 2011 og har siden hjulpet mange pasienter og deres pårørende. Vi tror at iCope kan gi hjelp til å håndtere livet med prostatakreft så godt som mulig.

 


Ønsker du mer informasjon?

Kontakt medisinsk informasjon:

Tel: +47 - 24 12 65 00

Mail: [email protected]

Sms: +47 24 12 65 10

Janssen-Cilag AS Postboks 144

NO-1325 Lysaker, Norway

www.janssen.com/norway