För vårdpersonal

iCope fokus: Høyrisiko ikke-metastatisk CRPC

Prostatakreft er en kompleks sykdom med mange ulike stadier som du kan lese mer om her. I denne iCope fokusdelen ser vi nærmere på et av de avanserte stadiene – såkalt ikke-metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft – eller nmCRPC.

Dette stadiet av sykdommen inntrer når tumoren ikke lenger responderer på hormonbehandling (se avsnittet om behandling her) men ennå ikke har spredt seg til andre deler av kroppen.1

7 prosent av pasientene i EU som har prostatakreft, har ikke-metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft.2 Hvis og når sykdommen når dette stadiet, blir målet for behandlingen at kreftspredningen skal forsinkes så lenge som mulig.3

Ikke-metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft defineres av stigende nivåer av prostataspesifikt antigen (PSA) i serum, selv der testosteronnivået i blodet er lavt og samtidig med et fravær av metastaser på vanlige avbildninger (CT og skjelettscintigrafi) hos pasienter som har fått såkalt androgendeprivasjonsterapi (ADT).

ADT betyr at man ved hjelp av kirurgisk inngrep eller medisiner (injeksjoner/tabletter) prøver å senke nivåene av androgener (testosteron).1

Ikke-metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft kjennetegnes av følgende:

Det er ingen spredning - vanlige avbildninger (CT og skjelettscintigrafi) viser ingen tegn på metastaser/spredning av kreften.1

Den er kastrasjonsresistent – PSA nivået stiger, selv under pågående kastrasjonsbehandling med ADT som fortsetter å holde testosteronnivået i blodet er lavt.1

Når prostatakreften blir resistent mot ADT og PSA-nivåene stiger raskt, er det stor risiko for at kreften blir metastatisk og spres til andre deler av kroppen.1 PSA-verdiene er den sterkeste indikatoren på at sykdommen utvikles, og pasienter defineres som høyrisikopasienter hvis PSA-verdiene dobles på under 10 måneder uavhengig av pasientens PSA-absoluttverdi. For pasienter med en doblingstid på under 10 måneder er risikoen 12 x høyere for å utvikle metastaser i skjelettet, og 4 x høyere for dødelig utfall. 4,5

Med nmCRPC har du ingen kreftspredning og ofte heller ingen symptomer. Tilsyn med PSA-nivåene blir da det viktigste som kan gjøres for å unngå sykdomsutvikling siden det nå finnes nye behandlingsalternativer som kanskje kan stanse spredningen av metastaser.4,6 Ta kontakt med legen din samt urolog/onkolog for å diskutere dette og andre spørsmål du måtte ha om prostatakreft, metastaser og behandlingsalternativer.

Det finnes nå nye, såklate annengenerasjonshormonbehandlinger for nmCRPC. Disse tablettene har vist seg å forsinke utviklingen av metastaser med flere år ved å blokkere reseptorer i prostataceller som får dem til å vokse, for på den måten å forsinke spredningen av prostatakreft.4,6

Referanser:

  1. Hong JH & Kim IY. Nonmetastatic castration-resistant prostate cancer. Korean J Urol. 2014;55(3):153–60.
  2. Liede A, Arellano J, Hechmati G et al. International prevalence of nonmetastatic (M0) castration-resistant prostate cancer (CRPC). Journal of Clinical Oncology Volume 31, Issue 15 suppl, May 2013 (DOI: 10.1200/jco.2013.31.15_suppl.e16052
  3. Tombal B. Non-metastatic CRPC and asymptomatic metastatic CRPC: which treatment for which patient? Annals of Oncology. 2012;23:x251-x258.
  4. Scholarly articles for Smith MR, et al. Smith MR, et al. J Clin Oncol. 2013;31:3800–6.
  5. Scholarly articles for Metwalli AR, et al. Urol Oncol. 2014;32:761–8
  6. El-Amm J, Aragon-Ching JB, et al. Clinical Medicine Insights: Oncology 2019;13:1–5