För vårdpersonal

Velvære sjekk

Helsesjekken er en serie spørsmål som kan hjelpe deg å holde oversikt over din helse.

Brukervilkor

1 GENERELLE BESTEMMELSER

Disse brukervilkår (”Vilkår”) gjelder for tjenesten iCope (”Tjenesten”) som leveres av Janssen-Cilag AB (”Janssen-Cilag” eller ”vi”).

Tjenesten er kun beregnet for forbrukeresom er fysiske personer (”brukere” eller ”du”) og som ikke handler som ledd i nærings- eller forretningsvirksomhet eller annen kommersiell eller profesjonell virksomhet. 

Tjenesten er ikke beregnet på barn under 15 år. Vi vil ikke med viten og vilje innhente personlig informasjon fra denne aldersgruppen. Vi oppfordrer foreldre til å snakke med barna sine om bruk av Internett og informasjonen de gir ut til ulike nettsteder.

VERKEN TJENESTEN, TJENESTENS INNHOLD ELLER LEVERINGEN AV TJENESTEN SKAL TOLKES SOM MEDISINSK RÅDGIVNING, ANBEFALINGER ELLER VEILEDNING I MEDISINSKE SPØRSMÅL. I EGENSKAP SOM LEVERANDØR AV TJENESTEN SKAL JANSSEN-CILAG IKKE ANSES SOM HELSEPERSONELL ELLER PÅ ANNEN MÅTE SOM LEVERANDØR AV SYKEPLEIETJENESTER..

Tjenesten er beregnet på og markedsføres i Norge. 2 DINE GENERELLE FORPLIKTELSER

Du er fullt og helt ansvarlig for alle opplysninger, all informasjon og annet materiale som overføres til eller samles inn ved din bruk av Tjenesten (”Brukermateriale”), inkludert at dette materiale er korrekt, fullstendig og i overensstemmelse med gjeldende lover og regler. For å unngå misforståelser må Brukermateriale ikke under noen omstendigheter omfatte innhold som er ulovlig, uetisk eller som krenker Janssen-Cilags eller tredjeparts rettigheter. Janssen-Cilag fraskriver seg ethvert ansvar for Brukermateriale.

Janssen-Cilag forbeholder seg retten til å fjerne Brukermateriale som, etter Janssen-Cilags rimelige vurdering, strider mot disse Vilkår eller mot gjeldende lov. Du samtykker herved i å kompensere Janssen-Cilag for ethvert skadeansvar som kan oppstå for Janssen-Cilag på grunn av Brukermateriale som strider mot disse Vilkår eller mot gjeldende lov.

Du er ansvarlig for å sikre at eventuelle personopplysninger vedrørende tredjepart som finnes i Brukermateriale, kan behandles av Janssen-Cilag i henhold til disse Vilkår og i den utstrekning som kreves for å drive og vedlikeholde Tjenesten. 

Du samtykker i å alltid ta alle nødvendige forholdsregler for å beskytte brukernavnet og passordet som du benytter for å få tilgang til Tjenesten. Du samtykker iå ikke dele slike opplysninger med utenforstående, og du er selv fullt og helt ansvarlig for all aktivitet som skjer på din konto. Blir du oppmerksom på at kontoen din har vært gjenstand for uautorisert bruk, må du underrette Janssen-Cilag om dette omgående.


3 TJENESTENS OPPHØR

Janssen-Cilag kan umiddelbart og uten foregående varsel til deg stenge din tilgang til Tjenesten, midlertidig eller permanent, dersom ulovlig, påtrengende eller uetisk bruk av Tjenesten kan spores til din brukerkonto eller din brukerprofil. Janssen-Cilag kan også stenge din tilgang til Tjenesten umiddelbart og uten foregående varsel ved brudd på eller overtredelse av disse Vilkår. 

Stengning i henhold til ovenstående begrenser ikke Janssen-Cilags rett til å iverksette andre tiltak i henhold til gjeldende lov.

 

4 PERSONVERNPOLICY

4.1 Samtykke
Vedat du godkjenner disse Vilkår og din etterfølgende bruk av Tjenesten samtykker du til at Janssen-Cilag behandler dine personopplysninger på den måten som beskrives i dette avsnitt 4. Du kan trekke tilbake ditt samtykke når som helst ved å kontakte Janssen-Cilag på adressen som angis under. Trekker du tilbake ditt samtykke, vil du ikke kunne benytte Tjenesten på tilsiktet måte. Janssen-Cilag kan, efter eget gottfinnande, anlita tredje part som personuppgiftsbiträde för att uppfylla Janssen-Cilags skyldigheter enligt dessa Villkor.

4.2 Personopplysningsansvarlig og kontaktopplysninger
Janssen-Cilag AS
Via e-post: [email protected]
Via post: Janssen-Cilag AS, Postboks 144, 1325 Lysaker, Norge 
Via telefon: +47 24 12 65 00
Organisasjonsnummer: 975 332 802

Janssen-Cilag kan, etter eget forgodtbefinnende, engasjere en tredjepart som databehandler for å levere Tjenesten, en del av denne eller andre opplysninger med tilknytning til tjenesten. En slik databehandler kan ikke behandle personopplysninger på annen måte enn Janssen-Cilag, og er bundet av databehandleravtale med Janssen-Cilag.

 

4.3 Formål og hensikt med behandlingen av personopplysninger
Formålet og hensikten med behandlingen av personopplysninger i Tjenesten er som følger:

1. Å levere Tjenesten, dvs. et nettbasert verktøy som hjelper menn som har fått prostatakreft med å tilpasse seg situasjonen sin gjennom å bygge opp en personlig plan for å håndtere livet med sykdommen.

2. Å administrere, opprettholde og forbedre Tjenesten.

3. Å fremstille statistikk, i aggregert og anonymisert form, ut fra svarene og opplysningene som registreres i Tjenesten. Vi kommer til å ta forholdsregler for å sikre at du som bruker ikke skal kunne identifiseres ut fra slik statistikk, verken direkte eller indirekte. For å unngå utilsiktet identifikasjon av brukere, sammenstilles statistikk kun i grupper på minst ti (10) personer. Aggregert og anonymisert statistikk vil bli brukt av Janssen-Cilag i og for Tjenesten, og i forbindelse med at informasjon om Tjenesten kommuniseres til leger, pasientforeninger eller annen tredjepart.

 

4.4 Personopplysninger som behandles ved registrering og bruk av Tjenesten
Fornavn, etternavn, brukernavn, passord og e-postadresse (valgfritt) som oppgis ved registrering, ytterligere informasjon du gir innenfor rammene for Tjenesten samt informasjonen som genereres av din bruk av Tjenesten. IP-adresse samles ikke inn for besøkere/brukere av Tjenesten, utover det som kreves for bruk av Google Analytics (se punkt 4.8 under).

4.5 Kilder til personopplysninger samt oppbevaring
Janssen-Cilag innhenter dine personopplysninger direkte fra deg som bruker av Tjenesten. Janssen-Cilag vil bevare dine personopplysninger så lenge du benytter Tjenesten og i en periode på maksimalt ett (1) år fra din siste innlogging til Tjenesten. Etter utgangen av denne perioden vil dine personopplysninger slettes permanent. Du kan også be om at slik sletting skal skje tidligere gjennom å kontakte Janssen-Cilag på den måten som angis i disse Vilkår.

4.6 Utlevering og overføring av personopplysninger utenfor Den europeiske union og Det europeiske økonomiske samarbeidsområde
Dine personopplysninger utleveres til tredjepart når du i forveien har mottatt beskjed om og gitt samtykke til dette, eller i situasjoner der Janssen-Cilag er pliktig til å utlevere personopplysninger på grunn av gjeldende tvingende lovgivning.

Ved å godkjenne denne personvernpolicyen aksepterer du også at Janssen-Cilag AB videreformidler opplysningene til andre virksomheter innen Johnson & Johnson-konsernet over hele verden som aksepterer å behandle disse opplysningene i samsvar med denne personvernpolicyen. I tillegg godkjenner du at vi overfører opplysningene til tredjepart så vel innen som utenfor Den europeiske union (f.eks. USA), men bare

• til samarbeidspartnere vi bruker til støtte for vår virksomhet (f.eks. teknisk support, leveringstjenester og finansinstitusjoner). I disse tilfellene krever vi at slike tredjeparter aksepterer å behandle opplysningene i samsvar med denne personvernpolicyen,
• i forbindelse med salg, spesielle oppdrag eller annen overføring av dette nettstedet, som opplysningene tilhører. I slike tilfeller vil vi kreve at kjøperen aksepterer å behandle opplysningene i samsvar med denne personvernpolicyen og benytte dem for samme formål,
• i tilfeller der dette er påkrevd som følge av gjeldende lovgivning, domstolsbeslutning eller andre offentlige bestemmelser

4.7 Prinsipper for datasikkerhet
Alle personopplysninger lagres og bearbeides i kryptert form. Tilgangen til personopplysningene er begrenset til sitasjoner der dette kreves for behandlingen av data. Tilgangen reguleres av aktuelle tilgangsrettigheter.

4.8 Cookies og besøksanalyse (Google Analytics)
En cookie er en liten tekstfil som lagres på datamaskinen din i forbindelse med besøk på mange nettsteder. Cookies brukes for å gi den besøkende tilgang til ulike funksjoner på nettstedet. Dersom du ikke vil tillate lagring av cookies på datamaskinen din, kan du stille inn dette i nettleseren.

For Tjenesten benyttes såkalte "session cookies", hvilket innebærer at slike cookies lagres midlertidig i datamaskinens minne den tiden du er inne og surfer på nettstedet. Session cookies lagres ikke i lengre tid på datamaskinen din, men forsvinner når du stenger nettleseren. 

Janssen-Cilag benytter dessuten Google Analytics for å få et bilde av hvordan besøkende bruker Tjenesten. Hensikten for Janssen-Cilag med å benytte Google Analytics er å evaluere hvordan Tjenesten brukes for å kunne forbedre innhold, navigasjon og struktur på nettstedet. 

Informasjonen som skapes gjennom din bruk av Tjenesten (inkludert IP-adressen din) og Google Analytics videresendes til og lagres av Google på servere i USA. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette er påkrevd ved lov eller i tilfeller der en tredjepart behandler informasjonen for Googles regning. Google kommer ikke til å koble sammen IP-adresser med andre data som Google innehar. Janssen-Cilag har stilt inn Google Analytics slik at verktøyet anonymiserer informasjonen som lagres hos Google. Dette gjøres ved at Google Analytics trunkerer (fjerner) de siste sifrene i de besøkendes IP-adresse før opplysningen lagres hos Google.

4.9 Brukerens rettigheter
Du har rett til å få informasjon om og tilgang til dine personopplysninger som er lagret i Janssen-Cilags brukerdatabase iCope.

Du har også rett til å be om korrigering og/eller sletting av dine personopplysninger

Eventuelle spørsmål angående ovennevnte rettigheter stilles til:

Via e-post: [email protected]
Via post: Janssen-Cilag AS, Postboks 144, 1325 Lysaker, Norge 
Via telefon: +47 24 12 65 10

 

5 IMMATERIELLE RETTIGHETER

Alle rettigheter til Tjenesten og tjenesterelatert innhold, inkludert eventuelle varemerker, servicemerker, varenavn og opphavsrettbeskyttet innhold (heretter benevnt ”Immaterielle Rettigheter”), som presenteres i eller for Tjenesten, tilhører Janssen-Cilag og/eller tredjepart. Du forplikter deg til å ikke benytte Immaterielle Rettigheter i noen annen hensikt enn for å bruke Tjenesten, såfremt ikke gjeldende tvingende lovgivning krever noe annet.

Du gir herved Janssen-Cilag en ikke-eksklusiv, overførbar, underlisensierbar, royaltyfri og verdensomspennende lisens til å benytte Brukermateriale i den utstrekning som kreves for å oppfylle hensikten med Tjenesten. Lisensen skal forbli gyldig til det berørte Brukermaterialet fjernes fra Tjenesten av deg eller av Janssen-Cilag i samsvar med disse Vilkårene.

 

6 ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRENSNING

Tjenesten leveres ”som den er”, og Janssen-Cilag gir ingen garantier for at Tjenesten eller leveringen av denne vil være fri for avbrudd eller feil. 
Vi gjør vårt beste for å beskytte opplysningene dine når du overfører dem fra datamaskinen din til vårt nettsted, og for å hindre at opplysningene forsvinner, misbrukes eller utsettes for upassende bruk, avdekkes, endres eller ødelegges. Du bør være klar over at ingen internettoverføring er helt sikker eller feilfri. Vennligst merk at vi ikke kan garantere sikkerheten når det gjelder e-post som sendes til eller fra dette nettstedet. 

Du bør derfor være spesielt oppmerksom på hvilken type opplysninger og informasjon du sender til oss via e-post. Janssen-Cilag fraskriver seg ethvert ansvar for feil eller mangler i informasjonen eller programvaren, eller andre dokumenter eller nettsteder som Tjenesten henviser eller linker til. Henvisninger eller linker til nettsteder som tilhører tredjepart leveres ”som de er” uten noen uttrykkelig eller underforstått garanti av noe slag. Slike linker tilgjengeliggjøres kun som en service til deg, og det faktum at en link til et visst nettsted er inkludert, innebærer ikke at Janssen-Cilag godkjenner eller har kontrollert eller bekreftet nettstedets innhold. Disse Vilkårene gjelder ikke nettsteder som linker eller referanser henviser til i Tjenesten. Vi oppfordrer deg til å kontinuerlig lese relevante vilkår for hvert nettsted du besøker.

Janssen-Cilag skal under ingen omstendigheter bære noe ansvar for indirekte skade eller følgeskade, unntatt i tilfeller av forsettlighet eller grov uaktsomhet. I den grad gjeldende lovgivning tillater det, skal Janssen-Cilags skadeansvar for direkte skader være begrenset til et totalbeløp på én (1) gang det til enhver tid gjeldende prisbasbelopp, som fastsatt i henhold til socialförsäkringsbalken (2010:110).

 

7 FORCE MAJEURE

Janssen-Cilag bærer ikke noe ansvar for tap, skade eller forsinkelser i leveringen av Tjenesten på grunn av en hindring som ligger utenfor Janssen-Cilags kontroll og som Janssen-Cilag med rimelighet ikke kunne ventes å ha tatt hensyn til, og som Janssen-Cilag ikke med rimelighet kunne ha unngått eller fjernet følgene av (heretter benevnt ”Force majeure-hendelse”). En streik, lockout, boikott eller annen arbeidskonflikt skal utgjøre en Force Majeure-hendelse, selv om Janssen-Cilag er gjenstand for eller part i en slik handling.

En Force majeure-hendelse som en underleverandør til Janssen-Cilag utsettes for, skal også frita Janssen-Cilag fra ansvar dersom underleveranser fra en annen kilde ikke kan arrangeres uten urimelige kostnader eller betydelig forsinkelse.

 

8 ANNET

Det presiseres at Janssen-Cilag ikke overvåker innholdet i Brukermateriale.

Du har ingen rett til å overdra dine rettigheter og/eller plikter i henhold til disse Vilkår til en tredjepart uten Janssen-Cilags skriftlige forhåndstillatelse. Janssen-Cilag eier retten til å overdra sine rettigheter og/eller plikter i henhold til disse Vilkårene til tredjepart, etter skriftlig varsel til deg. 

Unnlatelse av å utøve eller påberope seg en rettighet i henhold til disse Vilkår skal verken anses å utgjøre en avståelse av denne rettigheten, eller utgjøre et hinder for utøvelsen eller påberopelsen av den.
Janssen-Cilag kan komme til å revidere disse Vilkår fra tid til annen, og den nyeste versjonen publiseres alltid på Janssen-Cilags nettsted. Du vil bli anmodet om å godkjenne slike endringer ved din neste innlogging til Tjenesten, og de endrede vilkår trer i kraft mellom deg og Janssen-Cilag når du godkjenner slike endringer.

Eventuelle beskjeder til deg angående Tjenesten eller disse Vilkår sendes til e-postadressen du har registrert for Tjenesten. Du er ansvarlig for å gi beskjed til Janssen-Cilag dersom du vil endre din registrerte e-postadresse.

 

9 GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON

Disse Vilkår og bruken av Tjenesten er underlagt Norsk rett, med unntak fra dennes lovvalgsregler.
Alle krav som oppstår eller har forbindelse med disse Vilkår eller Tjeneste skal prøves foren alminnelig Norsk domstol, med Norge som verneting.